Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet håller på att ta fram en manual till handeln som ska användas för att undersöka om kassapersonalen arbetar på ett sätt som förebygger belastningsskador.
– Dels visar studier att kassaarbete kan ge besvär i nacke, axlar och händer. Dels är det låg täckning av företagshälsovård inom handeln, säger Malin Josephson, projektledare och forskare vid Uppsala universitet.

Manualen består av till exempel en checklista och frågeformulär. Med hjälp av det ska man titta på om personalen sträcker sig efter varor i onödan eller låter kassabandet mata fram dem, om man utnyttjar naturliga pauser för avslappning, som när kunder letar efter pengar. Hur vrider man handlederna, och vrider man huvudet eller sitter man rakt framför skannern. Dessutom ser man över hur kassan är utformad, hur länge man sitter i kassan, och frågar kassapersonalen hur de hanterar det höga tempot när det är mycket kunder utan att stressa.

Manualen väntas bli klar under första kvartalet 2010. Den kostar inte att använda, men man rekommenderar att det gås igenom med företagshälsovården eller annan hjälp utifrån.
– Det finns inga genvägar, säger Malin Josephson.

Som bakgrund i sitt arbete har man använt resultat från en pågående studie om fysisk belastning vid kassaarbete, som Handelsnytt skrivit om i nr 10/2008. Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet har skickat enkäter till 3 000 butiksanställda i runt 120 Ica-butiker om till exempel deras besvär i leder och muskler. Dessutom har man gjort fördjupade studier i 13 av butikerna. Runt 450 anställda har blivit undersökta i nacke, axlar, armbågar och händer.
– Kvinnor som arbetar i butik hamnar i nivå med tufft industriarbete när det gäller fysisk belastning och sjuklighet, säger Kerstina Ohlsson vid Lunds universitet.
– Vi kommer under våren 2010 att dela upp resultaten för att se om besvären skiljer mellan dem som till exempel bara jobbar i kassan, de som jobbar med varuplock, och de som roterar.

Forskningsresultaten presenterades under ett seminarium arrangerat av Handelns utvecklingsråd, Hur. Hur finansierar projektet vid Uppsala universitet. Lund-projektet finansieras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Fas.