I förra veckan meddelade Ica att de lägger ner sina lager i Umeå och i Årsta i Stockholm. 240 lagerarbetare förlorar sina jobb. Avvecklingen ska påbörjas inom ett år.
– Det här är en del av en långsiktig plan från 2003 för fortsatt effektiv logistik och minskad miljöpåverkan, säger Icas logistikdirektör Petra Albuschus.
Från fackligt håll har frågorna om just miljöaspekten varit många. Hur kan det vara mer miljövänligt att ha Borlänge som den nordligaste delen i sitt logistiknät?
– Det är viktigt att titta på hela strukturen. Den största delen av våra produkter kommer söderifrån. I vissa fall åker de först norrut och sedan söderut igen. Nu blir de ett mer naturligt flöde och dessutom kan vi fylla bilarna bättre. Det blir färre körda kilometer.
Ica räknar också med att sänka sina fasta kostnader i form av fastigheter och driften av dem. Tidigare har företaget framfört att lagren i Årsta och Umeå har investeringsbehov för att moderniseras. Det slipper man alltså nu.
I sin officiella information har Ica talat om att det kommer att bli fler jobb i Västerås, Kallhäll och Borlänge. Enligt Petra Albuschus är det för tidigt att säga hur många det blir. Sannolikt blir det inte så många som de som försvinner i Umeå och Årsta.
För att stötta de lagerarbetare som förlorar sina jobb ska företaget anlita Trygghetsrådet och koppla in arbetsförmedlingen.
– Vad som händer med dem blir ju en del i våra förhandlingar med facket men vi kommer erbjuda utbildningsinsatser och lösningar för de som är äldre.