Handels stämmer nu via LO-TCO Rättsskydd en frisörföretagare som haft en anställd på så kallat instegsjobb, en anställning som subventioneras med 75 procent av lönen. Enligt stämningsansökan har arbetsgivaren inte betalt någon lön alls under de knappt sex månader som anställningen varat.

Arbetsförmedlingen kontrollerar alla arbetsgivare som ska få anställda på instegsjobb. Men det finns inte något system som säkerställer att en arbetsgivare som misskött sig stoppas. Det är slumpen som avgör om arbetsförmedlingen får veta att en arbetsgivare dömts för att till exempel ha låtit bli att betala lön.
– Vi får inga domar automatiskt. I värsta fall skulle någon ny kunna placeras där men man hoppas ju att den sökande har varit i kontakt med sin förmedlare så att vi får veta vad som hänt. Det här är antagligen ett storstadsfenomen och jag skulle säga att det är en olycka om vi skulle göra om det, säger Holger Hammar, kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingen.
– Men sedan är det ju så att anställningen är mellan arbetsgivaren och den anställde. Vi kan inte avbryta mitt i om någon anställts. Möjligtvis om arbetsgivaren ljugit eller om omständigheterna förändrats väsentligt, men det är svårt.

Det är alltså upp till den anställde att slå larm om något inte fungerar på jobbet. Instegsjobb är en form av särskilt anställningsstöd. Det ges i högst 24 månader men sex månader i taget så efter den tiden kan arbetsförmedlingen stämma av igen.
– Inför placeringen ska vi se att den är arbetsmarknadspolitiskt lämplig både för individen och för samhället. Ur samhällets synvinkel vill man ju inte betala för någon som inte gör rätt för sig.
För att undvika att oseriösa företag får subventionerad arbetskraft har arbetsförmedlingen en rad krav.
– Grunden är ett kollektivavtal. Det är det bästa. Men om de har försäkringar som motsvarar det så är det okej för oss. Detta ska finnas på papper. Arbetsgivaren ska också vara registrerad hos skatteverket och får inte ha skatteskulder, det är absoluta krav, säger Holger Hammar.
Arbetsförmedlingen kontrollerar också att företaget inte har betalningsanmärkningar av för stor omfattning, beroende på företagets storlek och omsättning.
– Dessutom går vi efter mjukare kunskap, om tidigare anställda har berättat något om arbetsgivaren till exempel.
Instegsjobb
Den som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna kan få ett instegsjobb, en subventionerad anställning. Alla arbetsgivare som anställer en nyanländ invandrare kan få 75 procent av lönen i bidrag, dock max 750 kronor per dag. Anställningen ska vara kopplad till svenska för invandrare, SFI. Jobbet kan vara på heltid, deltid, tillsvidareanställning, provanställning eller visstidsanställning.