– Lönerna är den stora frågan. Och jag hoppas på mer inflytande. Som det är nu fattas bara beslut som vi ska rätta oss efter direkt, säger en anställd som vill vara anonym.
Runt 80 personer är tillsvidareanställda inom Handels avtalsområde på Dustin och Dustin home, företag som säljer elektronik över internet. De jobbar på centrallagret i Rosersberg, några mil norr om Stockholm.

Lönerna för majoriteten av personalen ligger på 2 000-3 000 kronor under kollektivavtalets minimilöner, menar facket. Lägsta lönen för en nyanställd 20-åring ska vara nästan 20 100 kronor, enligt tillämpningsbart kollektivavtal.
– Den största stötestenen är att företaget inte vill betala högre löner, och det är ju den stora skillnaden för folk. Dustin går inte så bra som de önskat, men de går fruktansvärt bra. Vi tror att vi ska klara detta utan strejk, säger Handels ombudsman Krister Colde.
Facket hävdar också att personalen får bättre försäkringar med ett kollektivavtal, till exempel sjuk- och omställningsförsäkring.

Dustins personalchef Pia Å. Jernström vill inte kommentera vad lönerna ligger på i dag.
– Jag lämnar det obesvarat. Vi har inte en exakt kopia av kollektivavtalet, i vissa delar är villkoren bättre hos Dustin, i andra delar kan vi harmonisera dem med avtalet. Vi har för avsikt att teckna kollektivavtal på logistikenheten med Handelsanställdas förbund, säger hon.

Med ett kollektivavtal är de anställda garanterade årliga löneökningar. Det fick de inte i år.
– Dustin pumpar ut reklampengar i tv-programmet Idol, vd:n kommer med ny bil. Vissa reagerade på att de frös våra löner, medan en del sa ”men vi får ju behålla våra jobb”. Företaget utnyttjar sådana här tider. Konjunkturen verkar inte vända, så nu behövs ett avtal ännu mer, säger den anställde.
Alla står inte på samma sida, upplever den anställde. De som har bra löner ser avtalet som ett hot. De är rädda att lönehöjningar för andra kommer att ske på bekostnad av deras löneutveckling.
– Det är nästan bara unga som är med i facket, som inte jobbat så länge, säger den anställde.

Samtidigt som lönerna ligger under miniminivåerna är vissa villkor bättre. Övertidsersättningen är alltid 100 procent från första övertidstimmen, pensionsförsäkringen är förmånligare, och personalen kan få bonus. Men den anställde säger att han vill ha kollektivavtal oavsett om de förmånerna försvinner eller inte.
– Jag tar hellre mer i grundlön, den är man garanterad. Och man kan ju ge förmåner även fast man har kollektivavtal.