I väntan på ett vägledande avtal inom industrin har facket Handels och arbetsgivarna Svensk Handel hittills inte fört några verkliga förhandlingar under de sju dagar de samtalat sedan avtalskraven utbyttes den 28 januari. Men nu måste det bli ändring på det.
– Den här veckan har vi haft två dagar av bra diskussioner om sakfrågor, men inte förhandlat. Men för vår del finns en deadline och den är på söndag, säger Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren.
Han bedömer chanserna att få till ett avtal i helgen som osäkra eftersom det ännu inte finns något industriavtal att utgå från när det gäller lönenivåer och regler för bemanningsföretag.

Svensk Handels vd Dag Klackenberg ville på torsdagen inte kommentera förhandlingsläget för Handelsnytt. I flera andra medier har han dock tidigare i veckan sagt sig vara beredd att sluta avtal med Handels trots det oklara läget i industrin.
– Det blir ingen strejk i påsk. Vi kommer överens om någon form av lönepåslag innan dess. Och det gör vi oavsett om industrins parter är klara eller inte, sa Dag Klackenberg till LO-tidningen.

För nyhetsbyrån TT förklarade han att de handelsanställda bör få högre lönepåslag än industriarbetarna, räknat i procent.
– Om vi inte gjorde på det här viset skulle vi relativt hamna i ett ännu större låglöneträsk än vad vi är, sa Dag Klackenberg till TT.
Han menar att om både handeln och industrin höjde lönerna med lika många procent skulle industrin som har högre löner från början också få större lönepåslag i kronor.

Tommy Tillgren bekräftar att fack och arbetsgivare är överens om att förhandla i kronor i stället för procent för att löneklyftorna mellan handeln och industrin inte ska öka. Men LO:s överenskomna låglöneprofil innebär att lönekraven i exempelvis detaljhandeln även i kronor är högre än vad man kräver i industrin. Helgens förhandlingar får visa om arbetsgivarna är beredda att sträcka sig så långt.

När det gäller frågan om regler för bemanningsföretag hoppas handelns parter fortfarande på vägledning från industrin. Men frågan om stärkt rätt till fasta heltidstjänster får Handels och Svensk Handel försöka lösa själva.
– Arbetsgivarna har förståelse för våra synpunkter och vi har haft konstruktiva diskussioner, även om deras svar är klart nej, säger Tommy Tillgren.

Om förhandlingarna inte resulterar i ett avtal i helgen väntas Handels på måndag lägga ett varsel om strejk inför påskhandeln. Vid strejkvarsel utser Medlingsinstitutet medlare som får till uppgift att försöka få parterna att enas innan konflikten hinner bryta ut.