Sedan augusti 2008 driver Handels ett projekt för att få unga i Stockholm, Göteborg och Malmö att gå med i facket. Tanken är att testa nya värvningsmetoder. Del tre av fyra i storstadsprojektet är nu avslutad. Det är framförallt tre metoder man är nöjd med. En av dem är en tre timmar lång kurs för ickemedlemmar om varför man ska vara med i facket. Den har hållits exempelvis på Stadium, H&M och Ikea.
– Vi rapar inte upp argument i tre timmar, utan det är en interaktiv kurs med värderingsövningar och workshops, säger projektledare Sofia Kloo.

Deltagarna har inte varit så många trots att de fått betalt, men när folk väl kommit har många gått med i Handels. På sju kurser kom 41 deltagare, och 28 blev medlemmar.
– Jag tror att man stannar längre i facket efter en sådan kurs eftersom man fått djupare kunskap, säger Sofia Kloo.
Den andra metoden är att värvarna funnits i lunchrum på dagar, kvällar och helger. Det har fungerat bra dels för att man inte stört personalen när de jobbat, dels för att arbetsgivaren varit mer välvillig när samtalen inte förts på arbetstid. De inblandade i projektet har gjort en utvärdering och kommit fram till att facket måste finnas ute på kvällar och helger. ”Handels måste anpassa sig till den verklighet som råder för unga inom handeln idag och visa att vi finns till för dem, och inte tvärtom”, skriver de. Tredje sättet man tycker är framgångsrikt är att presentera facket på personalmöten.
– Att det är arbetsgivaren som släppt in oss gör väldigt mycket. Det blir inte vi mot dem, säger Sofia Kloo.

Sämre resultat gav försöket att bjuda ickemedlemmar på bio i kombination med en presentation av facket. Av de 287 som kom värvades fem. Inte heller försöket att få nya medlemmar att i sin tur värva gav bra resultat, trots att de skulle få 500 kronor. Coachning i värvning av förtroendevalda blev heller ingen succé. Intresset var lågt, vilket man tolkar som att de ser medlemsvärvning som lågprioriterat.

Storstadsprojektet pågår året ut. I stället för att ta fram nya värvningsmetoder ska man nu i etapp fyra utveckla de som fungerat, och få Handels också utanför storstäderna att använda dem.
– Min bild är att man bara pratar siffror, inte verktyg. Det gör att människor känner sig misslyckade när de varit ute på stan och kommer tillbaka utan någon inträdesblankett, säger Sofia Kloo.