Avtalet är på 24 månader och ger 971 kronor mer i månaden för butiksanställda och 830 kronor för lagerarbetare. Enligt Handels sätt att räkna motsvarar det 4,7 procent i detaljhandeln och 3,7 procent i partihandeln.

För butiksanställda höjs lönerna med 470 kronor i månaden från 1 april i år och med ytterligare 501 kronor i månaden 1 april 2011. För lagerarbetare är motsvarande siffror 405 kronor i år och 425 kronor nästa år.
– Vi är mycket nöjda med att ha fått ut väsentligt mer till lågavlönade, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström om profilen som innebär att löneökningarna blir klart högre i den lågavlönade detaljhandeln än i partihandeln som har ett högre löneläge.
Utformningen innebär att den låglönesatsning som LO-förbunden drivit har fått genomslag trots hårt motstånd från arbetsgivarhåll.

Löneökningarna i Handels avtal betalas ut redan från 1 april i år och nästa år, vilket också ger mer pengar än de hittills träffade industriavtalen där huvuddelen av löneökningarna kommer först i juni 2011.
Även frågan om bemanningsföretag har enligt Lars-Anders Häggström fått en tillfredställande lösning.
– Den innebär en förstärkt rätt till återanställning när personal har sagts upp, säger Lars-Anders Häggström.

Avtalets skrivning om bemanning liknar den lösning som fackförbunden Livs och GS nyligen avtalat om. Om en arbetsgivare vill anlita bemanningsföretag när det finns uppsagda med rätt till återanställning måste han förhandla med facket om inhyrningen. Om parterna inte kan enas ska en skiljenämnd avgöra om inhyrningen strider mot återanställningsrätten i lagen om anställningsskydd. Den som fått sin rätt till återanställning kränkt har rätt till skadestånd.

Frågorna om rätt till heltid och utökad rätt till fler timmar för deltidsanställda, som Handels krävt, regleras inte direkt i det nya avtalet, men kommer att behandlas i gemensamma arbetsgrupper under avtalsperioden.

Handels och Svensk Handel är också överens om att inom kort träffa avtal om ettårig yrkespraktik som ska underlätta för unga att ta sig in på arbetsmarknaden.

Det nya avtalet innebär att hotet om strejk i handeln kunde avvärjas några timmar innan konflikten skulle ha brutit ut.