Lidl-butikerna i Finspång, Katrineholm, Nyköping och Skäggetorps centrum i Linköping, riskerar att få böta 50 000 kronor vardera om de inte förbättrar arbetsmiljön.
– Det har varit en del brister. Jag har jobbat i butiken i sex år. Från starten fick jag information om bland annat vad som gäller när man lyfter, men det borde gås igenom regelbundet. Det borde tas på större allvar, man har bara en kropp, säger Louise Uppenberg som jobbar på Lidl i Finspång.

Arbetsmiljöverkets krav handlar främst om hanteringen av varor som görs för hand. Verket tycker att tunga varor alltför ofta ställs över axel- eller under knähöjd, och så att de anställda måste jobba med framsträckta armar. Det ökar risken för skador.
– Juicepaket på tio liter har stått ovan axelhöjd. De som planerar sådant här måste ha kunskap om belastningsergonomi. Vi har sett att andra kedjor har liknande problem. Där kommer vi agera framöver, säger Benny Johansson, inspektör på Arbetsmiljöverkets distrikt i Linköping.
Ett annat krav handlar om att Lidl måste se till att de anställda vet hur man ska undvika skador, exempelvis genom att ta hjälp av företagshälsovård.

Lidl har lovat att förbättra arbetsmiljön. Butikshyllor ska göras grundare så att personalen kan arbeta närmare hyllorna när de packar upp varor, och därmed undvika framsträckta armar. Lidl räknar med att ett 40-tal av kedjans butiker i Sverige ska vara ombyggda 2010, och nästa år ska alla runt 140 butiker ha grundare hyllor. För att förbättra placeringen av varorna utbildas placeringsansvariga och inköpare som ansvarar för kollis utformning i belastningsergonomi. De berörda butikernas anställda ska få ergonomisk utbildning under våren 2010, också butikscheferna. Skyddsrond ska göras årligen.

Lidl har två hålldatum. Till 31 maj 2010 ska exempelvis utbildningen vara genomförd, och till 31 december 2011 ska butikshyllorna vara ombyggda.

Föreläggandena från Arbetsmiljöverket är en följd av de 15 inspektioner på Lidl-butiker som gjordes i slutet av 2009. Även butikerna i Sundsvall, Timrå och Härnösand riskerar böter. De ska betala 20 000 kronor per butik om det inte görs liknande förbättringar som i de andra.