Under april, maj och juni ska Arbetsmiljöverket inspektera 3 000 butiker över hela landet. De som prioriteras är guldsmeder och urmakerier, de med färre än fem anställda, kvällsöppna butiker och sådana som ligger i riskutsatta lägen.
– Det är inte acceptabelt att människor går till jobbet rädda och oroliga att utsättas för rån, vilket faktiskt sker i den här branschen. Syftet med insatsen är att förbättra arbetsmiljön för alla tusentals som känner så, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, till Handelsnytt.

Det som ska granskas är både hur man förebygger rån och hur man tar hand om personalen efter ett eventuellt rån. Vilka krav som kommer att ställas vill Mikael Sjöberg inte gå in på, utan betonar att det görs individuella bedömningar i varje butik. Det som ska undersökas är bland annat hur pengar hanteras, om personal kan kalla på snabb hjälp, utrymningsvägar, belysning vid entrén och om det behövs nattlucka. Uppföljningsbesök görs i höst.

Tidigare har Arbetsmiljöverket granskat den rånutsatta bussbranschen. Det följdes av kontantförbud i bussar i delar av landet. Kontantstopp i butiker är inget som Mikael Sjöberg säger konsekvent nej till.
– Man kan inte hålla saker och ting för otroligt, det beror alldeles på hur risksituationen ser ut. Vi har väldigt långtgående möjligheter, säger Mikael Sjöberg.

Arbetsmiljöverkets insats välkomnas av Handels, speciellt eftersom facket inte har så många medlemmar i butiker med färre än fem anställda.
– Jag ser bara fördelar om vi kan dra lasset tillsammans. Jag hoppas att Arbetsmiljöverket ska titta på kontanthanteringen. Jag vet att de tidigare krävt slutet kontantsystem där det skett upprepade rån, säger Martine Syrjänen Stålberg, Handels arbetsmiljöombudsman.
Även Handels högprioriterar arbetet mot butiksrån under 2010.
– Med så många aktiviteter på så många håll borde det bli ett trendbrott i antal rån, säger Martine Syrjänen Stålberg.

Var femte butiksanställd uppger att de varit utsatta för våld eller hot om våld i arbetet, enligt Arbetsmiljöverket. Brottsförebyggande rådets statistik visar att 1154 butiksrån anmäldes förra året, alltså fler än tre rån per dag. Under januari till mars i år har 238 butiksrån anmälts.