– Det här innebär att elva personer sägs upp och för mig är det helt omöjligt att förstå hur företaget resonerar. En del av de som sägs upp har jobbat mellan 20 och 30 år, säger Jyrki Koivisto, klubbordförande på lagret i Johanneshov.
– Vill man framstå som Sveriges bästa arbetsgivare måste man kunna bättre än så här.

I början av nästa år ska fryslagret i Johanneshov stängas. Coop är inte skyldigt att erbjuda fortsatt jobb på lagren i Bro eller i Västerås eftersom de ligger i andra kommuner. Däremot har företaget i tidigare förhandlingar sagt att de ska ”se positivt på att anställa de som sägs upp i Johanneshov”.
Weronica Nilsson, informationsansvarig på Coop logistik, vill inte kommentera några detaljer om förhandlingarna, men anser att de tagit ansvar för sina medarbetare.
– Det här är en överenskommelse man gjort tillsammans med facket. Vi har haft som ambition att göra vad vi kan för medarbetarna i Johanneshov och har lyckats med det, säger hon.

Enligt Coop finns det inte några lediga tjänster att erbjuda de uppsagda. Det håller inte facket med om. Lagret i Bro har tagit över mycket jobb från lagren i Umeå och Växjö, som lagts ner under våren. De som tagits in för att klara den ökade arbetsbelastningen har anställts på visstid och genom bemanningsföretag. Facket anser därför att det finns plats för samtliga 34 anställda från Johanneshovslagret, utan att någon riskerar att bli övertalig i Bro.

Men elva anställda blir utan fortsatt jobb inom Coop. Att arbetsgivaren får handplocka vilka de vill ta med sig, utan hänsyn till hur länge man jobbat inom företaget är givetvis inte idealt, men något facket måste acceptera i det här läget, säger Thomas Holm, central ombudsman på Handels.
– Vi förhandlat oss fram person för person och nu har de flesta ändå erbjudits tjänster i Bro. Vi har inte nått ända fram, men vi har inget stöd i lagen och kan inte kräva att alla ska få följa med. Vi fick ta det här eller förkasta alltihop.

De som sägs upp eller väljer att inte följa med till Bro får omställningsstöd samt en viss del av uppsägningstiden arbetsfri. Tre har erbjudits pensionslösningar.