De senaste åren har antalet kameror i butiker och på offentliga platser ökat stort. Länsstyrelserna, som är tillsynsmyndighet, för en ojämn kamp mot affärsidkarna. Senaste exemplet i raden är Coop Forum i Torp köpcentrum i Uddevalla. Vid en inspektion nyligen sa länsstyrelsen att 11 av de totalt 29 övervakningskamerorna var felaktiga. De åtta rörliga kamerorna som övervakar butikens övriga ytor, alltså de ytor som inte är entré eller kassaområde, ska tas ner eller bytas mot fasta kameror. En annan rörlig kamera, som övervakar entré och restaurang, ska omedelbart bort och de kameror som övervakar entrén ska riktas om.
– Det är en privatperson som har anmält det här. Vi har inte känt oss övervakade. Det är bra för väktarna som går här att ha material när något hänt. Vi har inte upplevt några problem med kamerorna, säger Marie-Louise Ekberg som är vice ordförande i fackklubben.

– Vi kommer att göra en ny kontroll efter den 30 april för att se att felaktigheterna är åtgärdade, säger Ingela Gjers på länsstyrelsen i Västra Götaland.
Om Coop Forum då inte följt föreläggandet riskerar de vite, ett bötesstraff.