– Det står bara fem timmar på mitt schema, det är ju ingenting. Just nu har jag ett gravvik på 25 timmar men det blir ju ofta mer ändå. Ihop med det fackliga blir det nästan heltid.
Hon är glad och stolt över att nyligen ha blivit hedersmedlem, en utnämning som kräver en nominering från avdelningen och som man kan få efter att man varit medlem i 30 år och ha haft ett fackligt uppdrag i 25 år. Hennes fackliga karriär började med att ingen av de äldre på den butik hon arbetade ville engagera sig. Det får ni unga ta tag i, var deras syn.
– Så vi var en grupp helt gröna som bildade klubb då 1979. Men det var enklare att få studera då, vi gick många olika cirklar och lärde oss om fackligt arbete.
Marie Söderqvist har arbetat i butik hela sitt liv, de första åren som styckare och i chark- och delikatessdiskar.
– Men sedan drogs det in många tjänster och det behövdes ingen styckare mer. Så då var jag arbetslös ett tag.

Efter att hon fått lämna sitt styckarjobb har hon arbetat på många olika butiker och ofta med få timmar, i alla fall på papperet. Hon trivs jättebra på sitt nuvarande arbete, en Konsumbutik i Tenhult utanför Jönköping och hoppas på att få fler timmar där. Mest arbetar hon i kassan.
– Även om man får mer timmar än det finns i schemat så kan man ju inte planera och när man har få timmar blir det mycket kvällsjobb.
Det fackliga engagemanget har funnits med henne hela tiden och hon har suttit i avdelningens styrelse i nästan 30 år. Och nu är det alltså dags att ta plats i förbundets styrelse som består av tolv kongressvalda ledamöter och en personalrepresentant. Att hon tar plats just nu beror på att en styrelseledamot har slutat. Förbundsstyrelsen, som är Handels högsta beslutsorgan mellan kongresserna, ansvarar för att kongressens beslut genomförs.
– Jag tycker att det ska bli spännande och känner mig välkommen, flera kamrater har redan hört av sig.
Att kunna vara med och påverka är en härlig känsla och Marie Söderqvist tycker sig se att förbundet har utvecklats under de år hon varit aktiv.
– Man kan påverka mer och mer, även från klubbnivå. Det är mer demokratiskt än förr. Då var det mer toppstyrt. I avtalsrörelsen nu kom det verkligen nerifrån och jag hoppas att det blir så på kongressen också.
Att ha egen erfarenhet av att ha varit arbetslös och att vilja ha mer timmar är positivt i styrelsearbetet, tycker Marie Söderqvist.
– Jag representerar ju många andra, alla vill ha ett jobb. Nu för tiden sitter ingen säker, man kan ha jobbat i 25 år på samma ställe och så får man sluta.

Marie Söderqvist

ålder: 50 år.
arbetsplats: Coop Konsum, Tenhult utanför
Jönköping.
aktuell med: Tar plats i Handels förbundsstyrelse.