Många är de som får värk i nacke och skuldror av arbete i kassan. Nu har forskare tagit fram en manual med till exempel checklista och frågeformulär för att göra kassaarbetet mindre slitsamt, framför allt när det är långa köer.
– Vi försöker ha ett helhetsgrepp och tar upp både arbetsstil, hur kassaarbetet är organiserat och den fysiska utformningen av kassaarbetsplatsen. Jag tror att det kommer leda till att man satsar mer på sin kassapersonal, så att de orkar jobba kvar. Det handlar inte bara om ekonomiska satsningar, säger Malin Josephson, projektledare och forskare vid Uppsala universitet.
Manualen tar upp personalens arbetsteknik, exempelvis om man utnyttjar de naturliga pauserna när kvitton skrivs ut eller kunder betalar, till att slappna av. De pauserna utgör 20-30 procent av kassaarbetet, visar en studie som gjorts inom projektet.

Också kassapersonalens sinnesstämning under arbetet spelar roll – är man rädd för att jobba långsamt eller göra fel, är man irriterad på långsamma kunder? Det finns även frågor om kassaarbetsplatsen, bland annat om skannern står rakt framför personen i kassan. Dessutom finns frågor om hur långa kassapassen är och om personalen roterar.

Frågorna om hur arbetet är organiserat ska svaras på av både kassachef och kassapersonal, medan företagshälsovården eller någon annan arbetsmiljöaktör ska vara till hjälp när personalens arbetsteknik ska kollas. Det kräver expertkunskap.

Handels har inte bestämt hur man vill använda manualen. Facket inväntar en genomgång av den i september. Man är rädd att manualen ska fokusera på de enskildas arbetsteknik, och att den därmed kan bli ett utsorteringsinstrument.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Lunds universitet och Karolinska institutet. Det har finansierats av Handelns utvecklingsråd, Hur. Manualen är gratis att använda efter registrering på:
http://www.ammuppsala.se/default.asp?headId=17&pageId=463&subMenuOne=288