– Vi fick ett slutbud som fortfarande låg långt under övriga arbetsmarknaden, och det kunde vi bara inte acceptera. Vi avbröt då förhandlingarna igen och vänder oss nu till Medlingsinstitutet, säger Linda Palmetzhofer, ombudsman på Handels.

Det är framför allt lönerna som gör att parterna inte kan komma överens. Enligt Handels innebär frisörföretagarnas förslag att ingångslönerna sänks när de försöker få till ett system där erfarenhet bättre ska synas i lönekuvertet. Frisörföretagarna anser å sin sida att Handels försöker driva igenom löneökningar som gör att inga kommer att ha råd med anställda frisörer.
– Det finns år 2010 inte utrymme att fortsätta överkompensera lönerna i frisöravtalet, säger Frisörföretagarnas vd Thomas Franke på sin blogg.

Det är ännu inte klart om Handels kommer att lägga något varsel i samband med de strandade förhandlingarna.
– Det kan jag inte svara på, den diskussionen måste vi få ha internt först, säger Linda Palmetzhofer.