– Om man väntar nio timmar och sedan rings in på jobb i åtta till får man fortfarande en lång arbetsdag. Men det här är ett sätt att komma åt avarterna, säger Håkan Löfgren, ansvarig för avtalet inom LO.

Passningstiden, alltså den tid man som anställd måste vara tillgänglig för uppdrag, har begränsats till nio timmar om dagen, fem dagar i veckan. I det tidigare bemanningsavtalet fanns ingen sådan begränsning. Den enda regleringen var att det måste finnas elva timmars sammanhängande dygnsvila.
Men Patrik Andersson som jobbar på Proffice i Borlänge, ser inte hur begränsningarna i passningstiden gör någon skillnad för honom.
– Vi får i regel ett sms dagen innan om vi ska jobba nästa dag. Själv har jag aldrig blivit uppringd senare än 10 på morgonen, säger han.

Att det ska finnas en gräns är principiellt bra, anser han. Men i praktiken är det ändå viktigare att man faktiskt inte missar några jobb.
– Dels för att man behöver pengarna. Annars får man garantilön, men den är bara 90 procent. Och man vill inte heller gå för ofta på garantilön. Då finns risken att företaget inte kan behålla en på heltid utan tar in fler studenter i stället, säger han.
Andra skillnader i avtalet är att företaget måste informera den anställda minst fem dagar innan om skiftbyten, så att den anställde hinner ställa om till exempel dagistider. Ingen ska heller behöva resa mer än sju och en halv mil till ett uppdrag.

Lönen för de som jobbar på bemanningsföretag har höjts i enlighet med övriga arbetsmarknaden. Den som hyrs in på ett företag får ju motsvarande snittlönen som de anställda har som utför motsvarande jobb på kundföretaget.
Nytt är att det lokala facket på arbetsplatsen som hyr in kan vara med och se till att löneunderlaget är rätt. Klubben ska då visa underlaget för sin lokala ombudsman, innan det lämnas över till det fackförbund som har avtal med bemanningsföretaget. Detta ser facket som en garanti för att den lokala klubben inte pressas att acceptera en för lågt satt genomsnittslön. Arbetsgivarna hoppas att den nya metoden minskar risken för stämningar i efterhand.

Ytterligare en nyhet i bemanningsavtalet är en liten inledande text som talar om hur parterna ser på bemanningsföretagen och deras anställda på arbetsmarknaden. Det står bland annat att avtalet ska säkerställa likvärdiga villkor mellan uthyrd personal och anställda på kundföretagen.
– Det är en viktig formulering när domstolar ska tolka avtalstexterna vid tvister. Nu har vi en text som säger att lönedumpare icke ska göra sig besvär, säger Håkan Löfgren.

Från arbetsgivarsidan handlar avsiktsförklaringen framför allt om att facken erkänner bemanningsföretagen som en seriös part på arbetsmarknaden.
– Vi är överens om att bemanningsavtalet är det huvudsakliga redskapet för att reglera bemanningsföretagen, även om det kanske kommer att fortsätta finnas en del andra regleringar, säger Henrik Bäckström, vd för Bemanningsföretagen inom Almega.

Avtalet är tvåårigt och gäller cirka 30 000 anställda. Men innan det slutgiltigt kan börja gälla ska alla LO-förbund godkänna förslaget, vilket beräknas vara klart senast den 30 juni.