Hösten 2008 började Kicks jobba mer aktivt med att fler deltidsanställda ska få heltid. Då fanns runt fem heltidstjänster i Sverige-butikerna. Nu är de ett sextiotal bland de drygt 800 butiksanställda. Målet på sikt är att de ska bli dubbelt så många. Amanda Waern, 27, på Kicks i Köping gick från 30 timmar till heltid för ett år sedan.
– Det är positivt, självklart. Både lönemässigt och om man ska vara lite vuxen är det bra för pensionen och så där. Det ser också bättre ut på papperet att ha jobbat heltid.
Fler timmar på schemat har inneburit att arbetspassen på vardagarna blivit längre, men inte mer helgjobb.
– Jag får jobba jättemycket, men det är bra ändå. Jag har inga barn och min sambo jobbar också konstiga tider. Han tycker inte att det är jättetråkigt att jag kommer hem halv åtta, säger Amanda Waern.

Butikschefen Karin Görts ser både för- och nackdelar med en heltidare i butiken. Positivt är att man troligen jobbar kvar längre med en lön att leva på.
– Men schemamässigt är det ibland bättre med många på 20 timmar. Man blir låst med en heltid, säger Karin Görts.
Det var när en arbetskamrat med 20 timmar slutade som Amanda Waern fick heltid, hon hade varit anställd längst tid. Av de timmar som återstod när Amanda Waern fått sina av de 20, anställdes en person för extrajobb.

Även Eva Ardhamre, 57, på Kicks i Karlskoga gick från 30 timmar till heltid, i december 2009. Hon tycker att det är bra både för kundernas och för sin egen skull. Kunderna får möta samma personal, och själv får hon trygghet.
– Heltid är en stabilitet överhuvudtaget. Jag vet från månad till månad vad jag har att röra mig med, och så är det givetvis smidigt att man alltid är på plats när det kommer så mycket information, säger Eva Ardhamre.

Situationer när det kan bli aktuellt att Kicks anställda får mer arbetstid är när någon slutar, går ned i tid eller om en butik får fler timmar. Då får en deltidare de lediga timmarna oftare än förut. Också vid nyöppningar försöker man se till att heltider skapas. Bra villkor, som fler timmar, är ett sätt att locka kunniga anställda och behålla dem, tror Kicks.
– Det är en av flera viktiga parametrar för att öka engagemanget och lojaliteten bland våra medarbetare, och att höja statusen på butiksarbete. Flera medarbetare har visat intresse för att gå upp i timmar men långt ifrån alla vill arbeta heltid. Att inte alla vill gå upp i tid är svar vi fått på erbjudanden vi gett våra anställda, säger Moa Wictorén, Kicks personalchef.

Har det ökade antalet heltider lett till att behovet av tjänster på få timmar blivit större?
– Det är olika från butik till butik. Heltid behöver inte medföra fler kontrakt på få timmar generellt. Det kan dock innebära att deltidstjänster som blir kvar blir mindre attraktiva på grund av att antalet timmar är för lågt.