Om något går illa på jobbet och juristhjälp behövs är det till LO-TCO Rättsskydd som facket vänder sig. Rättskyddet ägs av LO och TCO och driver olika sorters fall i Arbetsdomstolen, AD. Det kan handla om utebliven lön, kollektivavtal som tolkats fel av arbetsgivaren eller att en medlem anklagats för ett brott.
Under förra året avslutades 92 ärenden för Handels räkning. Förutom att förbundet fick skadestånd i många fall fick de Handelsmedlemmar som blivit felaktigt behandlade dela på nio och en halv miljon efter avklarade rättegångar eller förlikningar. För alla LO:s förbund blev summan närmare 213 miljoner kronor.