För dem som inte lyckas få ett heltidsjobb, och de är många inom handeln, har möjligheten att stämpla upp i a-kassan varit räddningen. Den 7 april 2008 infördes hårdare regler för deltidsarbetslösa och stämplingsdagarna minskade. Som deltidsarbetslös får man nu bara stämpla upp till heltid i 75 dagar, mot 300 som det varit förut. Sedan de nya reglerna började gälla har 2052 medlemmar drabbats av stopp i deltidsstämplingen och fått ett brev från a-kassan med besked om att de 75 dagarna är uppnådda.
Efter det beskedet får man klara sig på sin deltid, eller säga upp sig. Ensamstående med barn under 18 år kan få fortsatt ersättning genom deltidssysselsättning och aktivitetsstöd inom jobb- och utvecklingsgarantin. A-kassan har idag ingen koll på vad medlemmarna tar vägen när deltidsdagarna tagit slut.
– Vi följer inte upp det, det är inte en del av vårt uppdrag. Vi ska administrera försäkringen. Men många hör av sig när de 75 dagarna börjar ta slut. Vi försöker vara så tydliga som möjligt. Jag tror att många vänder sig till sin avdelning för stöd också, säger Harald Petersson som är föreståndare för Handels a-kassa.
Regeringens syfte med att minska ersättningsdagarna är ”att motverka inlåsning i deltidsanställning och överutnyttjande av arbetslöshetsförsäkringen”. De nya reglerna har fått mycket kritik från fackligt håll som menar att arbetstagarna ensamma får bära ansvaret för ett systemfel och att de bästa vore om 75-dagarsregeln togs bort.
Handels a-kassa har 151 600 medlemmar.