I september förra året fick nära 120 anställda lämna sina jobb på Ikeas lager på Torsvik i Jönköping. Nu är 60 av dem tillbaka igen. Anställningarna är på heltid, men inte tillsvidare. De varar bara sommaren ut och chansen till förlängning verkar liten.
– Enligt vår högsta chef är chansen noll. Man planerar inga återanställningar på tillsvidare, säger Rolf Ahlrichs, ledamot i fackklubben på lagret.
Återanställningarna sker efter turordningslistan, vilket innebär att den som jobbat längst tid får komma tillbaka först.

Att personalbehovet ökar beror på att försäljningen kommit igång. Orsakerna till förra årets neddragningar var dels den ekonomiska krisen, dels att varuleveranserna i större utsträckning ska gå direkt till varuhusen i stället för via lagren.

Även anställda på Ikeas lager i Älmhult har tidigare blivit uppsagda, men där finns inga planer på återanställningar.
– Vi ska inte ens ta in några sommarextra eftersom gods har flyttats till Torsvik. Vi är inte så glada åt det beslutet. Det är oro ute på golvet, man är rädd för varsel, säger Ann Johansson, Handels klubbordförande i Älmhult.