Redan i förra avtalsrörelsen ville Handels skrota kioskavtalet eftersom Handels menar att avtalet inte längre är aktuellt. När kioskavtalet skrevs var exempelvis Pressbyrån kiosker där försäljningen skedde genom en lucka, så är det inte idag. De flesta Pressbyråer är nu butiker men följer fortfarande på kioskavtalet. Enligt Handels borde de i stället följa detaljhandelsavtalet, som gäller i butiker. Då fick Handels inte gehör. Men i år är alltså parterna överens – kioskavtalet försvinner 1 april 2013.

Nu återstår för Handels och Svensk Handel att komma överens om hur och vid vilken tidpunkt man ska införa exempelvis ytterligare ett branschvanesteg som grund för lönesättning och höjning av minimilöner samt ändring av ob-regler. Såväl minimilöner som ob-ersättning är i dag lägre för anställda som följer kioskavtalet.

Klart är att lönerna höjs enligt detaljhandelsavtalet. För en heltidsanställd innebär det en genomsnittlig höjning med 470 kronor i månaden under perioden 1 april 2010 till 31 mars 2011.

Kioskavtalet gäller drygt 500 Handelsmedlemmar.