Det har tidigare år varit tal om att kollektivavtalet för lagerarbetare på postorderföretag ska skrotas och ersättas med avtalet för lagerarbetare som jobbar för privata butiker, partihandelsavtalet. Men nu är det alltså klart att avtalet ska vara kvar och att även lagerarbetare på e-handelsföretag ska omfattas av det.
– Det säkrar framtiden för ett eget avtal och kan säkert göra att vi får flera medlemmar till Handels, säger Lennart Bäck, klubbordförande på Halens och en av dem som förhandlat fram det nya avtalet.
Förutom att postorderavtalet blir kvar är det löneökningarna och bemanningsfrågan – som båda följer tidigare tecknade avtal med Svensk Handel – som Lennart Bäck är mest nöjd med.
– Fast jag hade gärna sett en inhyrningsgräns på 10 procent. Men det fick vi inte igenom denna gång, säger han.
Handels fick däremot igenom kravet på en trafiksäkerhetspolicy för de chaufförer som arbetar på postorderföretag. Handlingsplanen innebär bland annat regler kring chaufförernas säkerhet som exempelvis bältesanvändning och beredskap för nödlägessituationer. Handlingsplanen tar även upp förbud mot alkohol och droger på arbetsplatsen.
Löneökningarna följer partihandelsavtalet. I år höjs lönen med 405 kronor i månaden för en heltidsanställd. Runt hälften av ökningen, 203 kronor, är alla garanterade. Resterande fördelas i lokala förhandlingar. Nästa år höjs lönen med 425 kronor i månaden för en heltidsanställd. Alla är garanterade 254 kronor medan resten fördelas i lokala förhandlingar.
Avtalet gäller från 1 april 2010 till 31 mars 2012 och rör runt 700 medlemmar i Handels.