Fiskarnas a-kassa har tappat många medlemmar eftersom antalet yrkesfiskare minskar och för att avgiften är hög. Antalet medlemmar är bara 650. För att överleva måste de därför gå ihop med en annan a-kassa.
– Det finns ingen naturlig koppling till oss, men de har ställt frågan och vi vill värna den befintliga organisationsformen för a-kassorna. Vi har en styrka och kostnadseffektivitet i nuvarande organisationsform, säger Harald Petersson, föreståndare för Handels a-kassa.

Sammanslagningen kommer inte att leda till någon avgiftshöjning för Handels a-kassa, fastän fiskarnas arbetslöshet är hög, säger Harald Petersson. Fiskarna kommer att utgöra bara 0,45 procent av medlemmarna, och deras utbetalda ersättning 1,3 procent.

Fiskarnas a-kassa har sagt ja till sammanslagningen. Det som återstår är bland annat att Handels a-kassas stämma säger ja till förslaget i november och att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen godkänner sammanslagningen.