På ett seminarium i Almedalen presenterade Handels och Hotell och restaurangfacket en rapport om sin syn på den sänkta arbetsgivaravgiften för unga.
– Jag tror inte på åtgärder som denna. Grundfrågan är hur vi kan få fler jobb. Man behöver stimulera konsumtion och investeringar. Då kommer företag anställa på sund basis, sa Handels ordförande Lars-Anders Häggström under den anslutande paneldebatten.
Sedan juli 2007 har arbetsgivaravgiften för unga successivt sänkts, och de som omfattas blivit fler. I dag betalar arbetsgivare drygt 15 procent i arbetsgivaravgift för anställda som inte har fyllt 26 år vid årets ingång, oavsett om de är arbetslösa eller inte. Det är runt hälften av avgiften för äldre.
Handels rapport visar att trots sänkningen har andelen anställda 18-26 år inom privat detaljhandel sjunkit mellan 2006 och 2009, alltså mellan åren före och efter sänkningen. Från 43,6 procent till 43,2 procent. Även andelen arbetade timmar som utförts av unga minskade. 2006 arbetade 18-26-åringarna inom detaljhandeln 36,7 procent av timmarna. 2009 arbetade de 35,3 procent. Också antalet arbetade timmar per person blev färre för åldersgruppen inom handeln. Från 86 timmar i månaden 2006 till 83 timmar 2009. Att siffrorna minskat beror inte på finanskrisen, enligt Handels. Tvärtom ökade sysselsättningen inom handeln mellan 2006 till 2009.
Handels fick medhåll i sin kritik av Hotell och restaurangfacket som ser liknande resultat i sin bransch. Även Socialdemokraterna framförde åsikten att en generell sänkning inte är träffsäker. Bara Moderaternas representant försvarade insatsen under debatten.
– De höga ingångslönerna är parternas ansvar, men då kan vi som politiker göra det lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. En viktig reservation är att den sänkta arbetsgivaravgiften funnits en kort tid, så det är svårt att mäta effekten. Och man får olika resultat från olika rapporter. Vi ser att 30 000 ungdomars sysselsättning hotas om vi tar bort sänkningen, sa Tomas Tobé, moderat riksdagsledamot.
Handels räknar med att arbetsgivarna inom handeln och hotell och restaurang i och med avgiftssänkningen fick betala minst två miljarder kronor mindre under 2009. Det året fanns det 93 500 arbetslösa 15-24-åringar, exklusive heltidsstudenter. För de två miljarderna föreslår Handels i stället att 47 procent av de arbetslösa ungdomarna kan läsa på Komvux ett år på heltid, eller att 37 procent går ett år på heltid på yrkeshögskola. För samma summa skulle också 28 procent kunna gå en arbetsmarknadsutbildning på heltid i ett halvår. En annan lösning är yrkespraktik.
– Parterna inom handeln ska jobba fram ett avtal som innebär att de ungdomar som utbildat sig för branschen kan få en praktikplats på ett år. Det är en effektiv metod för att få in unga på arbetsmarknaden, sa Lars-Anders Häggström.