Ett 30-tal klubbordförande på Handels lager lämnade i början av sommaren en protestskrivelse till förbundsstyrelsen där de uttryckte sitt missnöje med avtalsrörelsen. Kritiken gällde bland annat hur frågan om bemanningsföretag behandlats i avtalet och hur medlemmarnas inflytande i processen hade skötts. Brevskrivarna krävde att lageravtalet med Svensk Handel omedelbart skulle sägas upp och att nya avtalskonferenser skulle inkallas. Om de inte fick gehör för sina krav hotade de med konfliktåtgärder.

Förbundsstyrelsen har nu skickat ett svar på brevet där man avvisar alla krav på särskilda lösningar.
– Hur vi hanterar avtalsrörelserna regleras av kongressbeslut och stadgar. Vill man ändra proceduren får man motionera till kongressen, förklarar Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren.
Han delar dock lagerklubbarnas oro över arbetsvillkoren i bemanningsbranschen och vill verka för att inhyrning inte ska försämra lagerarbetarnas villkor eller minska fackets makt. Handels planerar en stor konferens om bemanningsfrågan under hösten där representanter för lagerklubbar bjuds in för att diskutera problematiken.

Trots att de inte får igenom sina skarpaste krav är flera av de ledande brevskrivarna nöjda med svaret.
– Jag är glad att man planerar en konferens. Det är ett sätt att komma till skott med problemet, säger Johnny Ahlgren, klubbordförande på Dagab i Jordbro.
Han anser att Handels ordförande Lars-Anders Häggström visade stor förståelse när några representanter lämnade över skrivelsen, men tycker inte att det är lika tydligt i förbundsstyrelsens skriftliga svar.
– De verkar inte ha förstått andemeningen: att inhyrningsbranschen håller på att slå sönder vår fackliga styrka.
Den planerade konferensen innebär dock att brevskrivarna anser sig ha fått så mycket gehör för sina krav att de tonar ner sina hotfulla ordalag om ”konfliktåtgärder” och möjlighet att bryta sig ur Handels.
–  Vi vill driva detta tillsammans med förbundet, säger Johnny Ahlgren.

Dan Lind, klubbordförande på Selecta i Stockholm, är nöjd med att förbundsledningen har lyssnat på de missnöjda klubbarna.
– Det låter bra med en konferens om bemanningsfrågan. Vi förstår att förbundets agerande i många fall styrs av kongressbeslut, och vi har redan skickat in flera motioner till kongressen 2011.
Jonathon Clarke, klubbordförande på Icas lager i Stockholm, instämmer.
– Vi på Ica i Stockholm tycker att ledningen har förstått hur vi ser på problemen. Vi får prata ihop oss om hur vi ska jobba med frågan till nästa avtal 2012.