Skillnaden har minskat med 1,7 procentenheter mellan 2005 och 2009, visar Medlingsinstitutets lönestatistik. Om man tar hänsyn till könsskillnader när det gäller sådant som yrke, utbildning, ålder och arbetstid så återstår en ”oförklarad” löneskillnad på 4,5 procent, vilket är 1,1 procentenheter mindre än 2005.

Könsskillnaderna har minskat allra mest bland just privatanställda arbetare. En sådan utveckling var målet med de jämställdhetspotter som Handels och övriga LO-förbund drev igenom för avtalsperioden 2007 till 2010. Medlingsinstitutets statistik ger dock inget svar på hur mycket avtalens utformning har påverkat löneskillnaderna.
– Det kan bara facken och arbetsgivarna svara på, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth.

Den genomsnittliga månadslönen på hela arbetsmarknaden var i fjol 30 100 kronor för män och 25 700 kronor för kvinnor. I botten av löneligan finns yrken som kioskföreståndare, med en genomsnittlig månadslön på 18 800 kronor.
I statistiken är alla löner omräknade till heltidslöner. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors verkliga inkomster är större än statistiken visar eftersom kvinnor i större utsträckning arbetar deltid – inte minst inom handeln.