Avtalet mellan Handels och Medieföretagen gäller för omkring 100 medlemmar på fyra socialdemokratiska dagstidningar och följer jämförbara tjänstemannaavtal med arbetsgivarorganisationen Almega. Det gäller i två år från 1 april 2010, men lönehöjningen på 0,9 procent betalas ut först från 1 juni. Ett år senare höjs lönerna med ytterligare 2,6 procent.  Varje tjänsteman är garanterad minst 392 kronors höjning under perioden.

Avtalet ser ut att bli det enda som Handels sluter i år där lönerna inte höjs från avtalets första dag. Olof Berggren på Piteå-Tidningen, som var med och förhandlade, säger att förhandlingsläget var låst eftersom arbetsgivaren hänvisade till tidigare träffade tjänstemannaavtal.
– Det är ett märkligt förfarande att lönehöjningarna inte följer avtalsperioden. Vi övervägde att gå i konflikt men insåg att även medlarna skulle peka på jämförbara tjänstemannaavtal.

Olof Berggren är framför allt besviken på de vägledande avtalen som träffades under våren. De första avtalen med förskjutna lönehöjningar träffades i mars för tjänstemän inom industrin. Modellen användes senare av bland andra IF Metall.
– När de avtalen förhandlades talades det varje dag om en djup ekonomisk kris, men nu hör man bara att det går bättre och bättre. De som gjorde analysen då gjorde ett dåligt jobb, säger Olof Berggren.