Rätt till heltid har länge varit en av Handels stora frågor och trycket från medlemmarna är stark. Det politiska engagemanget i frågan har dock varit svalt genom åren. En fråga som är svår att få tillräckligt stöd för i riksdagen, sa till exempel förre (S)-ledaren Göran Persson.
Men frågan har inte blivit mindre aktuell under de senaste åren och i helgen krävde Handels, tillsammans med flera andra fackförbund och (S) att det händer något konkret i frågan. (S)-ledaren Mona Sahlin säger sig vara beredda att inverstera en miljard för att underlätta en omorganisering till fler heltider inom landsting och kommuner.
– Den miljarden är ju avsatt till offentliga jobb, vi vill ju inte subventionera privata företag. Men för första gången har vi ju nu en arbetsgrupp mellan parterna i handeln som ska se över möjligheten till fler heltider också här. Det bästa vore om vi klarade detta själva men om det inte blir så har ju de rödgröna lovat lagstiftning om heltid, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.
Förbunden och (S) kräver också 100 000 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser. En ny regering skulle investera 12 miljarder kronor mer än de borgerliga i jobb inom vård, skola och omsorg, enligt förslaget. Att arbetsgivares möjlighet till tidsbegränsade anställningar begränsas är en viktig förändring anser facken, liksom att rätten till tillsvidareanställning stärks. Bemanning ska användas för ett tillfälligt behov av arbetskraft och företrädesrätten vid återanställning får inte sättas ur spel när arbetsgivare hyr in personal från bemanningsföretag.
Ytterligare mål är att Arbetsmiljöverket ska stärkas med fler inspektörer och att svenska kollektivavtal, lagar och villkor ska gälla lika för alla, oavsett varifrån man kommer för att arbeta här i Sverige.