Våra scheman är uppsagda sen ett halvår tillbaka. Vi kan få vårt schema cirka en till en och en halv vecka innan vi ska jobba. Är detta ok?
Anne

Svar: Företag som har kollektivavtal ska upprätta ett årsarbetstidsschema enligt reglerna i avtalet. Om ett schema sägs upp så gäller det gamla till dess att man i överläggningar med den lokala fackliga organisationen kommit överens om ett nytt schema. Det nya schemat ska vara förhandlat och klart en månad innan det börjar gälla. Arbetsgivaren ska dela ut schemat skriftligen till sina anställda. Om en arbetsgivare vill göra mindre förändringar i ett gällande schema, under exempelvis en vecka, så måste de ändringarna godkännas av den enskilde individen.


Karin Jungerhem
Ombudsman