Hur kommer det sig att Alliansen tror att det blir fler jobb om man försämrar lön och villkor för ungdomar som redan idag har usla förhållanden på arbetsmarknaden med låga löner och tillfälliga ”timvik” och med den redan stressande tillvaron att inte veta om man har något arbete att gå till i morgon.

Vi frågar oss hur kan det ge fler jobb att försämra för denna redan utsatta grupp i samhället.
Ropen ekar från både Svenskt Näringslivs och Alliansens företrädare att om vi sänker lönerna för ungdomarna och ser till att de ännu lättare kan bli uppsagda utan skälig anledning så försvinner ungdomsarbetslösheten. Detta är naturligtvis inte troligt. En företagare anställer enbart så många som produktionen kräver. Varför ska han anställa fler bara för att man sänker de anställdas löner?

Det vi främst undrar över är hur dessa ungdomar som regeringen vill skapa en sorts ”andra klassens medborgare” av, ska kunna försörja sig?
Hur ska ungdomar kunna flytta hemifrån?
Hur ska ungdomar kunna köpa mat?
För om vi inte är helt fel ute så kostar mjölken lika mycket oavsett ålder och hyran måste betalas även om man är ungdom.

Rösta för jobben!
Rösta för drägliga anställningsförhållanden!
Rösta för en lön att leva på även för ungdomar!
Rösta för seriösa arbetsgivare!
Rösta på det riktiga arbetarepartiet