Handels facklig-politiska arbete behöver ta sig nya former, anser Handels verksamhetschef Stefan Carlén som är ordförande i förbundets facklig-politiska arbetsgrupp. Han tror på den modell för valrörelse som Handels drev i år, där förbundet pekade ut viktiga frågor för de egna medlemmarna och sedan försökte påverka Socialdemokraterna och de rödgröna att driva dem.

Men med LO:s krympande medlemstal är det dags att sträcka ut en hand mot tjänstemännens fackliga organisationer inom TCO, anser Stefan Carlén.
– Vi behöver titta på vad tjänstemännen tycker. Kanske går det att samarbeta i rent fackliga frågor, säger han och ser framför sig en satsning på gemensamma rapporter om till exempel a-kassans funktion och tryggheten på jobbet.
Han vill också se en bredare mobilisering inom arbetarrörelsen och närstående organisationer.
– Hela arbetarrörelsen måste gå tillbaka till sina rötter och bedriva en kraftfull opposition mot orättvisor. Handels bör samarbeta med andra fackförbund men också med exempelvis Hyresgäströrelsen, på samma sätt som alliansregeringen backas upp av till exempel Villaägarna och Skattebetalarnas förening.

Inför årets valrörelse gick cirka 3 000 Handelsmedlemmar förbundets politiska kurs för att kunna argumentera för Handels politiska idéer på jobbet och bland bekanta. Förutom arbetsplatsbesök har anställda och förtroendevalda i alla avdelningar ringt runt och fört samtal med över 10 000 medlemmar, främst yngre.
Trots det historiskt dåliga valresultatet tror Stefan Carlén på årets kampanjmetoder.
– Vi har ringt fler samtal än någonsin och fått oerhört positiv respons i diskussioner med medlemmar. Det kan vi ha glädje av i vårt fortsatta arbete.

Handels egen eftervalsanalys ska ge svar på hur arbetet kan förbättras ytterligare inför framtiden. Analysgruppen, som leds av Stefan Carlén, räknar med att lämna sin rapport till förbundsstyrelsen i november.

Fakta: Handels prioriterade valfrågor

Stärk organiseringen och den svenska partsmodellen (sänk avgiften till a-kassan)

Stärk lönebildningen (höj ersättningsnivån i a-kassan)

Stärk omställning och arbetsmiljöarbetet (Utbildning, jobbskapande mm)

Stärk den generella välfärden. (Förbättra sjukförsäkringen)

Öka jämställdheten mellan kvinnor och män (Rätt till heltid, slopa vårdnadsbidraget)