– Det är svårt att mäta exponeringen i luft, och dessutom utsätts frisörerna ofta av toppexponeringar under korta stunder. Vi söker i stället efter spåren i kroppen genom att titta på vad som händer i frisörernas näsor, säger projektledaren Christian Lindh på Lunds universitet.

Målet med forskningen, som beräknas pågå i cirka två och ett halvt år till, är bland annat att identifiera riskgrupper innan de blir sjuka och det kan bli lättare att få rätt diagnos om man har utvecklat allergiska besvär.