I början av året var det Svensk Handel som hade undersökt saken och kom fram till att anställda i butiker stal för 2 miljarder kronor. Den här gången är det en världsomfattande rapport, Global retail theft barometer study, som säger att svinnet i den svenska detaljhandeln är 4,9 miljarder kronor, varav medarbetarstölderna står för drygt 29 procent. Därmed skulle de anställda stjäla för 1,4 miljarder kronor.

När såna här rapporter kommer brukar det bli både löpsedlar och stora rubriker i tidningarna, gärna med fokus på de anställda. Och de som presenterar rapporten denna gång bjuder påpassligt på en bild som kan laddas ner för den som vill skriva om studien. Bilden föreställer en anställd som sitter i en kassa och stoppar ner en vara i sin egen väska på golvet.

Men stämmer bilden av butiksanställda som värsta tjuvarna? Nej, det är svårt att hitta någon som känner igen sig.”Helt befängt, då skulle varje anställd stjäla för 10.000 kronor om året.” sa Handels ordförande Lars-Anders Häggström apropå Svensk Handels tidigare undersökning. Och det är svårt att hitta någon på golvet som säger emot honom.

Det mesta talar för att medarbetarsvinnet är kraftigt överskattat. Hursomhelst bygger det inte på faktiska siffror över hur många anställda som åker fast för stöld. Det går inte eftersom ”faktiska siffror representerar så liten del av verkligheten att man inte kan bygga en undersökning på dem Man kan inte bygga en undersökning på 1 procent av verkligheten” som Svensk Handels säkerhetschef förklarat det.

I stället bygger undersökningarna på handlarnas uppskattningar. Inte särskilt vetenskapligt alltså. Vem som frågar och hur man frågar har stor betydelse för vilket svar man får och hur det presenteras. Bakom den senaste undersökningen ligger ett företag som säljer säkerhetslösningar till butikerna, som ju har stort intresse av att visa på högt svinn och samtidigt påpeka att deras produkter är lösningen på problemet.

Ska det som gäller medarbetares stölder bli trovärdigt behöver undersökningen vara gjord av en utomstående forskare på uppdrag av arbetsgivare och fack gemensamt. Men det har arbetsgivarna hittills inte visat något intresse av. Kan det bero på att resultatet kan visa att en och annan anställd stjäl (och blir av med jobbet), men att den största delen av svinnet i butikerna har helt andra orsaker?