Detta sker inte på alla nivåer, men återspeglar sig på ändå på många sätt i olika handelsforum, likt Avd, CFG:n, och på klubbnivå. Det jag eftersöker är den så fundamentalt viktiga återkopplingen till medlemmarna i dessa beslutande organ vars jobb styrs av stadgar som uttrycker just vikten av denna återkoppling.

Vi behöver återeröva dessa stadgar och förankra betydelsen av dom för våra förtroendevalda medlemmar, gällande kopplingen till det Socialdemokratiska partiet och vikten av en vital och demokratisk organisation som verkar med och för medlemmarna i samhällsviktiga frågor och lokala frågor!

Mvh Anders Ryd avd.12