Syftet med konferensen som hålls i Stockholm den 22 november är att diskutera vilka problem som finns med arbetsgivarnas användning av bemanningsföretag, och hur Handels ska jobba för att möta dem. Ett 50-tal förtroendevalda från främst lagerklubbar i hela landet är inbjudna tillsammans med lokalombudsmän och förhandlingsdelegationerna för både butiks- och lageravtalen.
– Det handlar om att diskutera om hur vi ska hantera bemanningsfrågan i nästa avtalsrörelse. Och om det visar sig att vår nuvarande policy för bemanningsföretag behöver ”hottas upp” så gör vi det, säger Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren.

Till bakgrunden hör att ordförandena i ett stort antal lagerklubbar i somras uttryckte sitt missnöje med hur inhyrningsfrågan löstes i avtalet med Svensk Handel i våras. Flera av frontfigurerna bakom protestbrevet kommer att delta i konferensen. En är Dan Lind, klubbordförande på Selecta i Stockholm. Han vill att Handels kraftfullt skärper tonen mot bemanningsföretagen.
– Vi kan inte acceptera en bransch som ägnar sig åt människohandel och slaveri, säger han.
Dan Lind vill helst att Handels ska kräva en lag som förbjuder bemanningsföretag, så som det var före 1993. EU kräver dock tvärtom att Sverige senast nästa år ska införa en lag som skyddar bemanningsföretag och deras anställda.
Så länge bemanningsbranschen finns gäller det att hantera de problem som den medför, anser Dan Lind och pekar på utmaningarna:
– Det är svårt att organisera bemanningspersonal och att kontrollera att bemanningsföretagen följer avtalet. De förstör tryggheten för både fast personal och inhyrda.

Se Handels policy för bemanningsbranschen (extern webbplats)