Syftet med bemanningsdirektivet är att se till att inhyrda har ett jämförbart skydd på arbetsmarknaden och att de begränsningar som finns för bemanningsföretag ska tas bort. Som Handelsnytt tidigare skrivit skulle införlivandet av EU:s bemanningsdirektiv kunna innebära att Handels och Svensk Handels uppgörelse – som begränsar företagens möjligheter att använda bemanningsföretag – kommer att prövas i EU-domstol. Och om domstolen i så fall anser att avtalet strider mot EU:s direktiv blir överenskommelsen oanvändbar.

Utredningen skulle ha varit klar den 29 oktober, men har fått förlängt till 10 december.  Och enligt utredaren Birgitta Nyström kommer utredningstiden flyttas fram till årsskiftet. Den 5 december 2011 ska EU-direktivet vara genomfört i svensk lag.

Läs tidigare artikel