– Ett kort kan man tappa bort, men fingertoppen har man förhoppningsvis med sig, säger Niclas Samuelsson, som jobbar i en Phone House-butik i Linköping.

Han tycker att det nya systemet fungerar bra. Tidigare skötte de tidsrapporteringen helt manuellt. Nu får personalen trycka in en kod, sedan läser en scanner av deras fingertopp. Den inlästa informationen är förenklad och ska inte gå att använda för att identifiera personalen utanför det aktuella datasystemet. Fingeravläsningen sker när de kommer till jobbet på morgonen, vid lunch och när de går hem för dagen.
– Hos oss har det aldrig varit någon diskussion om det här. Framför allt är det skönt att slippa fylla i alla tiderna för hand, säger Niclas Samuelsson.

Men alla har inte varit positiva till den nya rutinen. En anonym person har lämnat in en anmälan mot företaget till Datainspektionen, som nu besökt företaget. Datainspektionen anser att Phone House system med fingeravtryck är tillåtet, men bara under förutsättning att de anställda samtycker till det, efter att först ha fått tydlig och utförlig information om vad systemet innebär. Datainspektionen hänvisar också till ett arbetsdokument som ska bidra till att de nationella bestämmelserna om dataskydd inom EU används enhetligt. Där framhålls risken med att allmänheten kan bli mindre uppmärksam på hur personuppgifter behandlas om metoder som fingeravtryck används för flitigt.

– Vi säger också att de anställda inte får känna sig pressade att lämna fingeravtryck. Ett samtycke måste vara frivilligt och det kan vara svårt eftersom anställda står i ett beroendeförhållande till sin arbetsgivare, säger Lars Söderberg, jurist på Datainspektionen.

Phone House har fått skriftliga medgivanden från sina anställda och det finns en alternativ metod för tidrapportering för de som inte vill lämna fingeravtryck.  
– Vi skulle införa ett helt nytt system som samlar tidsrapporter och närvaro i ett. Den här metoden är snabb och säker, säger Jonny Malmlöf, pr-ansvarig på Phone House.