– Vi föreslog att vi ska jobba mer med att bygga fungerande fackföreningar, värva medlemmar och få bra kollektivavtal, i stället för att hålla på med en massa kampanjer. Det förslaget antogs rakt av, säger Maria Nyberg, internationell ombudsman på Handels.

Även Handels förslag på hur Uni ska få fler kvinnor på sina styrelseposter antogs. Till nästa kongress i Kapstaden 2014 ska samtliga fackförbund nominera en man och en kvinna till varje styrelsepost. Alla ska dessutom se över könsfördelningen i det egna förbundet och ha med sig en handlingsplan över hur jämställdhet ska kunna uppnås.
– I Handels har vi ganska många kvinnor i förbundsstyrelsen och på chefspositioner, men vi kommer att få titta på representationen i Unis styrelser, säger Marie Nyberg.

Att Handels motioner skulle antas kom dock inte som en överraskning. Mycket är bestämt redan i förväg. Men det gör inte kongressen mindre viktig, säger Maria Nyberg.
– Det skulle vara omöjligt att så många länder, med så många olika fackliga traditioner, skulle diskutera varenda motion på plats. Styrkan ligger i att vi får en chans att mötas. En facklig representant från Malawi kan gå upp i talarstolen och berätta om hur de nått framgång med att engagera folk fackligt. Någon annan kan passa på att fråga i fall fler har erfarenhet av något visst företag som motarbetar facket och kan på så sätt få stöd. Det finns en stor styrka i kaffepauserna också, i alla informella möten.

Fakta: Uni

Den globala fackliga organisationen Union Network International, Uni, är de handelsanställdas yrkesinternational. Organisationen har cirka 900 medlemsförbund i olika branscher, varav handeln är en, i 140 länder. Uni representerar över 15 miljoner medlemmar och har kongress var sjätte år.

Källa: Handels