Som det nu är måste klubben kontakta Handels som kontaktar ansvarigt fackförbund som i sin tur begär förhandling med bemanningsföretaget. När förhandling kan ske är den inhyrde medlemmen kanske inte ens kvar på arbetsplatsen.

I stället borde det vara så här: Om en konflikt uppstår mellan arbetsgivaren och en anställd från bemanningsföretag på din egen arbetsplats skall personen fortsätta på samma arbetsplats tills konflikten är löst. Och fackförbundet eller klubben på arbetsplatsen skall ha förhandlingsrätten.

Jonathon