– Helt oansvarigt, säger Handels ombudsman i Borås och flaggar för prövning i den nya nämnden för inhyrning.

Postorderföretaget Halens växer i främst Central- och Östeuropa och ser därför över sin logistik. Redan i somras varnade företaget om att dryga tredjedelen av de 300 anställda kan komma att sägas upp.  I går blev de första förhandlingarna med Handels klara. I ett första skede flyttas returhanteringen till Tjeckien och 24 personer får gå.

Cecilia Källqvist som har arbetat på Halens i 20 år förstår inte företagets resonemang.
– Vi är ju inte anställda per avdelning utan jobbar på alla avdelningar. Det är ju inte några returtjänster som försvinner och så mycket övertid som vi jobbat och jobbar kan det inte finnas någon arbetsbrist på lagret, även om returhanteringen försvinner. Det känns bedrövligt. De kör bara över oss, säger hon.

Handels motsatte sig uppsägningarna och gårdagens förhandlingar slutade i oenighet.
– Det råder inte arbetsbrist. Företaget kan dra ner på inhyrningen av personal i stället och låta fast anställda få behålla sina jobb. Att säga upp är varken etiskt eller moraliskt försvarbart, säger Tony Karlstedt, ombudsman på Handels i Borås som suttit i förhandlingarna med företaget.

Men Halens vd Gunnar Ryman håller inte med.
– Det är två olika frågor. Vi menar att nu när vi inte längre har kvar returhanteringen i Sverige försvinner även de tjänsterna. Vad gäller inhyrning måste vi ha en flexibilitet för att kunna hantera den ojämna efterfrågan. Vi tycker att det är bra som inhyrningen är nu, runt 20 procent, men skulle kunna tänka oss mer, säger Gunnar Ryman.

Enligt ombudsmannen Tony Karlstedt skulle Halens kunna fortsätta att hyra in personal samtidigt som de 24 fast anställda får behålla sina jobb, eftersom företaget har en stor frånvaro i form av föräldralediga och långtidssjukskrivna. Men så resonerar inte Halens vd.
– Som företag måste vi tänka på vad som är långsiktigt hållbart. Vi måste vara kostnadseffektiva, ha en flexibilitet och vi måste finnas nära kunderna så vi slipper långa leveranstider, höga transportkostnader och negativ miljöpåverkan, säger Gunnar Ryman.

Tony Karlstedt är redan nu på det klara med att de kommer att försöka få Halens agerande prövat i nämnden för inhyrning som kom till i årets avtalsrörelse. Men för att nämnden ska kunna pröva fallet ska arbetsgivaren ha anlitat bemanningsföretag i mer än fem veckor när det finns uppsagda som har rätt till återanställning. I Halens fall blir inte detta förrän i slutet av augusti nästa år. Då har de sista uppsagda lämnat företaget och fem veckor har passerat, enligt Tony Karlstedt.

Hur det blir för övriga anställda på Halens återstår att se. Fortfarande ligger ett varsel på ytterligare 86 personer. Förutom de 24 lagerarbetarna har 15 personer som arbetar inom IT och har avtal med Unionen fått gå.  Vid årsskiftet ska omorganiseringen av lagerverksamheten presenteras.

Fakta om inhyrning

Så regleras inhyrning i avtalet:Om en arbetsgivare vill anlita bemanningsföretag i mer än fem veckor när det finns uppsagda som har återanställningsrätt måste han förhandla med facket. Om parterna inte kommer överens kan arbetsgivaren begära att frågan prövas i en ny nämnd för inhyrning.

Skulle nämnden besluta att inhyrningen strider mot återanställnings-rätten i las har arbetsgivaren två val. Antingen avbryts inhyrningen och uppsagda återanställs enligt turordning. Eller så betalas kompensation till anställda som fått sin återanställningsrätt kränkt. Skadeståndet blir 1,5 prisbasbelopp, vilket i dag är drygt 60 000 kronor.

Fakta om Halens

Halens är ett postorderföretag som består av varumärkena Cellbes och Halens. De säljer kläder, hemtextil, möbler, hemelektronik och  skönhetsartiklar.