50 av de 145 anställda på Socialdemokraternas partiexpedition och riksdagsgrupp i Stockholm har varslats om uppsägning.
– Det är en riktig smäll. Oron är stor, säger Peter Öhman, ombudsman och ordförande i Handelsklubben på partiexpeditionen.
Anledningen till varslet är dels årets valförlust som leder till 80 miljoner kronor mindre i partistöd från staten och riksdagen de kommande fyra åren. Dels beror det på att partiexpeditionen och riksdagsgruppen ska slås ihop vid årsskiftet. Den nya organisationen ska ha runt 95 anställda.

Förhandlingarna om vilka som ska sägas upp, och hur många från partiexpeditionen respektive riksdagsgruppen, startar efter nyår. Besked väntas komma i februari.
– Vi som klubb har hittills inte haft någon makt reellt sett. Först när vi börjar förhandla om bemanningen efter nyår har vi inflytande, till exempel över att få schysta villkor för dem som får gå, säger Peter Öhman.
Henry Pettersson är ordförande för riksdagsgruppens klubb, men han vill inte säga något om varslet.
– Vi har en linje att vi inte ska kommentera det.

Partikassör Tommy Ohlström säger till Handelsnytt att uppsägningarna ska utgå från Lagen om anställningsskydd, las. Men att det inte behöver innebära sist in, först ut.
– Las handlar om både anställningstid och kompetens. Vi kommer utgå från las och de kompetensprofiler vi har för de 95 nya tjänsterna, säger han.

Parallellt med uppsägningarna på central nivå ska Socialdemokraterna anställa fler på partidistrikten runt om i landet. Fackklubben ska bevaka att de som nu sägs upp, kan få jobb där.
– Vi kommer med all intensitet vi kan uppbåda, bevaka våra medlemmars intressen, säger Peter Öhman.

Socialdemokraternas organisation

Socialdemokraternas partiexpedition ansvarar för frågor som rör partiet och medlemmarna, så som medlemsvärvning, utbildning och kommunikation.

De anställda på riksdagsgruppen stödjer de 112 socialdemokratiska riksdagsledamöterna i deras arbete.

De båda organisationerna slås ihop vid årsskiftet, och ska ha kontoret i Stockholm.

Socialdemokraternas hus, som till exempel hyr ut lokaler och sköter receptionen, omfattas inte av varslet.