Rose-Marie Borgström jobbar på Coop Konsum i Nora och representerar Handels i styrelsen för Kooperativa Förbundet, KF. Hon betonar att kooperationen har en positiv syn på samarbete med facket och signalerar det till anställda butikschefer. Till de franchisedrivna butikerna går dock signalerna inte fram lika bra.
– De liknar mer privat handel där arbetsgivaren bestämmer mer själv, säger Rose-Marie Borgström.
Ur facklig synpunkt är det olyckligt, menar hon. I den mån det alls finns förtroendevalda i sådana butiker hamnar de lätt lite utanför den fackliga gemenskapen.
– Det är svårt att få med människor från franchisebutiker på ordförandekonferenser där arbetsgivaren betalar.
Stoppa utvecklingen mot franchise vill hon inte, men det behövs regler.
– Vi vill komma överens med Coop om riktlinjer för personal och facklig verksamhet.

Daniel Harc är klubbordförande för 13 Coopdrivna butiker i Stockholm. Han ser allvarligt på att den fackliga verksamheten ofta kraftigt går ner när en butik ombildas till franchisedrift. Handels måste jobba hårt för att organisera de anställda.  Det är svårt, och inte bara för att de flesta anställda i franchisebutiker arbetar deltid.
– Franchisetagarna är själva inte alltid så samarbetsvilliga, säger han och påminner om när Konsum på Odengatan i Stockholm ombildades till franchise 2009.
– Alla heltider togs bort, och franchisetagaren valde själv vilka han ville anställa.

Fackets problem gäller inte bara i Stockholm. De två fackklubbar för mindre Coopbutiker som fanns i Handels avdelning i Uppsala har lösts upp eftersom alla butiker utom två i dag drivs som franchise. En sämre basorganisation på Konsum och Nära har lett till att ombudsmannen Mats Hedgren fått ta större ansvar.
– Mitt jobb är att rekrytera duktiga fackombud som kan förhandla enklare frågor som schema och lönepott. Utan klubbar blir det svårare att bevaka deltidares rätt till fler timmar. Det blir lätt mer folk i stället, säger Mats Hedgren.

Handels förste vice ordförande Susanna Gideonsson förstår det lokala fackets problem, men vill inte överdramatisera dem.
– Så länge franchisetagarna sköter sig som arbetsgivare så är det okej. Det har underlättat vårt fackliga arbete att i kooperationen ha en stor arbetsgivare med många enheter, men det är inget konstigt att jobba med enskilda köpmän. Det är viktigt att så långt som möjligt ha förtroendevalda på varje butik, även om det inte går att ha gemensamma klubbar.

Från Coops sida säger pressekreterare Janne Pettersson:
– Vi ser positivt på ett gott samarbete med Handels och att det finns lokala fackklubbar även på våra franchisebutiker.