Marielle Lindelöf har redan stridit i domstol för sin hjärtefråga. Nu hoppas hon få driva den på Handels kongress: att ge deltidsanställda större rätt till fler timmar.
– Skrivningen i lagen om anställningsskydd är bra, men våra avtal borde byggas på så att regeln kan användas mer.

Själv har hon länge velat utöka sin deltidsanställning på 24 timmar i veckan på Din Sko i Malmö. När en kollega som hade 30 timmar slutade härom året krävde Marielle Lindelöf med stöd av facket att få sex timmar till. Tvisten gick ända till Arbetsdomstolen där Handels förlorade.

I kampen för trygga anställningar som går att leva på är det viktigt att få med dem som i dag har de mest osäkra villkoren, anser Marielle Lindelöf. Hon har därför skrivit en kongressmotion där hon kräver att Handels anstränger sig för att organisera deltidare, visstidsanställda och extrapersonal.
– Det måste bli mer värdefullt för dessa viktiga grupper att vara med i Handels. Ett exempel kan vara det billigare e-medlemskap som vi har haft på försök i storstadsavdelningarna.
Om hon lyckas bli ett av 19 ombud som väljs att representera Malmöavdelningen på kongressen i maj nästa år hoppas hon få tillfälle att gå upp i talarstolen och argumentera för sin sak.
– Så klart. Annars är det meningslöst att vara ombud.

En annan som både hoppas bli kongressombud och brinner för att locka fler medlemmar är Anders Hillbom på Ica Maxi i Uppsala. Han tror att fler skulle välja att gå med i facket om förbundet lossar de täta banden med Socialdemokraterna och slutar betala pengar till partiet.
– Ickemedlemmar säger ibland att ”jag ska inte gå med i facket för jag är inte sosse”. Vi borde tänka mer på hur vi kan ta hand om alla i handeln.

I den motion han skrivit till kongressen uttrycker han sig försiktigt när han föreslår ”en analys av Handels roll och inriktning i framtiden”.
– Om jag hade gått fram med storsläggan med mina krav hade det nog inte hänt något. När man trycker på ömma punkter ska man inte trycka för hårt.

Anders Hillbom anser att Handels ska fortsätta att driva politiska krav i medlemmarnas intresse.
– Bara för att man inte är lierad med ett visst parti behöver man inte säga nej till politik. Det blir snarare lättare att samarbeta med fler partier, säger klubbordföranden som kallar sig för hemmafilosof och har en brittisk masterexamen i konsthistoria.

Kongressvalet

Webbval ska få
fler att rörsta

Inför Handels kongress i maj 2011 får alla medlemmar vara med och utse de 250 ombuden bland 424 kandidater. Röstningen sker i varje avdelning, som har mandat i förhållande till antalet medlemmar.

Valsedlar skickas ut med decembernumret av Handelsnytt. På många arbetsplatser går det att rösta i samband med fackliga möten. Annars kan man rösta per post. Nytt för i år är att det också går att rösta via webben.

Den som röstar prickar för så många kandidater på valsedeln som avdelningen har mandat. Röstningen ska vara avslutad den 31 januari.

Vid valet till kongressen 2006 var valdeltagandet lägre än 10 procent. Många inlämnade röster var ogiltiga, främst på grund av att man prickat för fel antal kandidater.

Vid val via webben ska sådana fel inte kunna uppstå. Handels ledning hoppas att det enkla röstningsförfarandet på nätet också ska leda till att fler utnyttjar sin rösträtt. Målet är 20 procent.

Förbundskongressen är Handels högsta beslutande organ och hålls vart femte år. Kongressen väljer förbunds- styrelse, fastställer stadgar och beslutar om inriktningen på fackets arbete.