Jag har en fast tjänst sedan 1 december 2008 och undrar hur länge man får jobba efter en uppsägning. Är uppsägningstiden olika lång beroende på hur många år man har jobbat?
Fadime

svar: Uppsägningstider regleras i §11 Lagen om anställningsskydd (las) och kan vara allt från en till sex månader beroende av den sammanlagda anställningstidens längd.
Om man blir uppsagd från en tillsvidareanställning och den sammanlagda anställningstiden som i ditt fall är minst två år men kortare än fyra år har man rätt till två månaders uppsägningstid.
Med sammanlagd anställningstid avses samtliga anställningar man har haft hos arbetsgivaren. Det innebär alltså att om du haft någon form av visstidsanställning före 1 december 2008 ska även denna anställningstid medräknas. På så sätt kan uppsägningstiden bli längre.
Om man själv avslutar sin tillsvidareanställning har man minst en månads uppsägningstid.
Observera dock att uppsägningstider även kan regleras i kollektivavtal och i enskilda anställningskontrakt och därmed innebära att man har längre uppsägningstid och än vad som regleras i las.

Linda Palmetzhofer
Ombudsman