Problemet med det ökande antalet butiksrån har nått riksdagen. En majoritet i arbetsmarknadsutskottet vill att regeringen tillsammans med facket och arbetsgivarparterna tar fram ett lagförslag om sluten kontanthantering.
– Vi tror att en lag är det bästa sättet, rånen är handelns största arbetsmiljöfråga. Om arbetsmarknadens parter får vara med att ta fram den är vi ganska säkra att det blir en lag som är välbalanserad, säger Raimo Pärssinen, ledamot för Socialdemokraterna i utskottet.

Bakom förslaget står Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Allianspartiernas ledamöter har reserverat sig. Beslutet om det ska bli en lag tas i riksdagen 9 mars.
– Om Sverigedemokraterna gör som de sagt i utskottet får vi majoritet för förslaget, säger Raimo Pärssinen.

Ett slutet kassasystem gör att personalen inte kommer åt kontanterna och att kunderna inte ser några pengar i en kassalåda. Handels har länge krävt en lag om sluten kontanthantering och välkomnar utskottets beslut.
– Det visar att de har insett frågans allvarliga karaktär, säger Lars-Anders Häggström, Handels ordförande.
Han säger att han gärna är med och utformar lagen.
– Vi vill inte ha ett idiotstopp. Det ska finnas en ventil i lagen, så att till exempel småhandlare inte slås ut.

Läs också:
”Skulle kännas säkrare”

En lag blir till

En av riksdagens uppgifter är att besluta om lagar. Ett lagförslag kan komma från regeringen i en proposition eller från riksdagsledamöter i en motion.

Lagförslaget förbereds i ett utskott, sen fattar riksdagen beslut.

Regeringen ser till att det blir som riksdagen beslutar.

I riksdagen sitter 349 ledamöter från olika partier. De väljs i allmänna val vart fjärde år.

Bara tre av tio butiker har slutet system

En undersökning som Handels gjort bland drygt 2 600 anställda, skyddsombud och butikschefer visar att bara tre av tio butiker har slutet kontantsystem.

Det är vanligare inom dagligvaruhandeln än fackhandeln, vanligare i storstäderna än i övriga landet och vanligare i stora butiker än i de med få anställda.