Vid en inspektion Arbetsmiljöverket nyligen gjort visar sig allvarliga brister i arbetsmiljön på möbelvaruhuset XXXLutz lager och servicecenter i Frihamnsallén, Malmö. Arbetsmiljöverket har bland annat infört omedelbart stopp för användandet av en viss sorts truck. Samma truck förbjöds på företagets varuhus i Bulltofta efter en inspektion i december.  Då lovade företaget uppryckning och projektanställde en person som ska rätta till arbetsmiljön. Men insatsen har inte nått lagret och servicecentret.
– Kommunikationen där emellan har helt enkelt inte fungerat, säger arbetsmiljöverkets inspektör Håkan Bergmansson.

Inspektionsmeddelandet som Håkan Bergmansson och en kollega skrev efter inspektionen på varuhuset var  18 sidor långt. Enligt Håkan Bergmansson kommer även det här att bli mycket omfattande. Förutom att det är trångt och finns stor risk för de anställda att falla och skada sig på lagret saknas såväl lyfthjälpmedel som säkerhetsutbildning.
– Jag vet inte varför man inte har tänkt på att åtgärda lagret när man fick klart för sig problemen i varuhuset, säger Suzanne Jensinger, Handels ombudsman i Malmö.

Företagets nytillsatte varuhuschef Mats Malmgren har bara varit på plats sedan ett par veckor . Innan dess har XXXLutz stått utan svensk varuhuschef.
– Självklart är det här inte bra. Men truckarna är tagna ur bruk och vi jobbar redan intensivt med att komma till rätta med problemen. Kommunikationen mellan lagret och varuhuset ska givetvis förbättras. Bland annat ska personal både från både varuhus och lager få gå samma säkerhetsutbildning för att höja medvetenheten inom företaget, säger han.