Jag går på ett vikariat som går till den sista februari. Hur långt innan måste arbetsgivaren meddela mig om jag får längre eller fast jobb?

Richard

svar: Din arbetsgivare kan när som helst erbjuda dig ett förlängt vikariat eller en tillsvidareanställning, det vill säga fast jobb. Har du varit visstidsanställd sammanlagt minst två år under en femårsperiod, till exempel på vikariat, så övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Är du visstidsanställd är arbetsgivaren skyldig att informera dig om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar enligt reglerna i las. Informationen kan lämnas till exempel genom att lediga tjänster anslås på företagets anslagstavla.

Om din arbetsgivare inte har möjlighet att erbjuda dig fortsatt anställning så har du rätt att få besked en månad innan din tidsbegränsade anställning går ut. En förutsättning för att ha rätt till ett sådant besked är att du varit anställd hos arbetsgivaren mer än 12 månader under den senaste treårsperioden. Beskedet ska vara skriftligt och lämnas till dig personligen.

Karin Jungerhem
Ombudsman