Jag jobbar i ett företag som har avtal med facket. Min chef har nu sagt att vi måste göra en skriftlig ansökan en månad innan vi vill vara lediga eller byta en till två dagar… Hon brukar inte ha koll på sådana saker, därför undrar jag vara som är rätt?  

Susanna.

Svar: Det finns ingen generell  regel som säger att du måste lämna in en skriftlig ansökan om ledighet en månad i förväg. En anställd som vill vara ledig ska ju självklart så fort som möjligt begära ledigt.

Det ökar ju också chansen att arbetsgivaren hinner ordna en vikarie. Men det kan ju uppstå ett behov att vara ledig med kort varsel, och då kan inte arbetsgivaren hänvisa till någon ”en-månaders regel”. 

Däremot så kan ju arbetsgivaren säga nej till en begäran om ledighet, oavsett om det rör tjänstledighet eller uttag av en semesterdag.
I kollektivavtal finns regler om permission, som ger rätt att vara ledig med lön, en dag, vid till exempel eget bröllop eller begravning av nära anhörig.

Arbetsgivaren kan däremot ha regler för hur byte av schema mellan arbetskamrater ska gå till. Det är arbetsgivaren som i sista hand bestämmer hur arbetsorganisationen ska se ut och vem som ska göra vad på arbetsplatsen.

Jannika Fahlander
Ombudsman