– Det är helt fördjävligt. Det här är ett lågavlönat jobb som det är. Får vi tjänsterna nedskurna till 80 procent kommer vi att få ut omkring 3000 kronor mindre efter skatt, säger Brigitta Mauritz, klubbordförande på Akademibokhandeln i Uppsala.

Bokkedjan gjorde förra året en brakförlust, som enligt tidningen Market uppgår till cirka 165 miljoner kronor. För att spara pengar ska de bland annat ändra sin lagerhantering (se Jobb hotas när KF Media byter lager) och se över sortiment och marknadsföring. Men butikerna måste också öka sin försäljning, och planen är att fler ska jobba under de försäljningstoppar som finns, både under dagen och under extra intensiva perioder som jul och bokrea. Därför ska Akademibokhandeln se över butikernas bemanning. Där det behövs ska heltiderna omvandlas till fler deltidstjänster.

Inför de centrala förhandlingarna i butiken i Uppsala lämnade de anställda in ett eget förslag på en bemanningslösning, där de anställda får behålla sina timmar. Kollektivavtalet tillåter upp till sju timmars flexibel timfördelning per vecka, och i lokala uppgörelser kan ytterligare justeringar göras.Tillsammans med förändring av de anställdas raster skulle kunna ge motsvarande effekt, enligt Handels ombudsman Thomas Holm, som var med under de centrala förhandlingarna.  
– Men de var inte alls intresserade av att diskutera vårt förslag. Att genomföra det här är en personalpolitisk strategi, säger han.

Det är dessutom inte ens säkert att Akademibokhandeln kan få in fler anställda på det här sättet, menar Thomas Holm.
– Vi undersöker just nu om man överhuvudtaget kan säga upp samtliga anställda och ta tillbaka dem på färre timmar, utan att det strider mot lagen om anställningsskydd, las. Går det att göra så blir det ändå problem när företaget vill ta in extrapersonal, eftersom de anställda har återanställningsrätt på de timmar de har blivit av med. Det innebär en jättestor administrativ apparat för Akademibokhandeln att fråga alla i butiken först, varje gång de behöver ta in mer folk.

Bo Holmberg, affärsområdeschef på Akademibokhandeln, vill inte kommentera förhandlingarna i Uppsalabutiken eftersom de ännu inte är formellt avslutade. Därför svarar han inte heller på varför de anställdas eget förslag på schemalösning inte blivit aktuellt. Men han bekräftar att de just nu undersöker hur de ska gå tillväga generellt för att göra om anställdas heltider till fler deltidstjänster, utan att bryta mot las.
– Vi gör inte det här för att vara elaka. Ska vi finnas kvar som bokhandel om några år måste den här flexibiliteten finnas, säger han.

Akademibokhandeln ägs av KF-koncernen och tillhör arbetsgivarorganisationen KFO. Samtidigt som de planerar att förhandla bort heltidsanställningarna och fortsättningsvis anställa på deltid, så sitter KFO i en arbetsgrupp tillsammans med Handels och Svensk Handel för att få till fler heltidsanställningar inom butikerna.

– Det rimmar onekligen lite illa, säger Mats Hedgren, lokal ombudsman i Uppsala, som varit med i förhandlingarna.

Och på Akademibokhandeln i Uppsala har de anställda inte mycket till övers för argumentet.
– Vi känner oss helt överkörda. De har inte ens försökt lyssna till hur vi skulle kunna lösa det här. De vill bara få in fler huvuden, säger Brigitta Mauritz.

Fakta: återanställningsrätt 

Sist in, först ut

Lag om anställningsskydd, las, skyddar arbetstagare bland annat vid uppsägningar. Las reglerar i vilken turordning anställda ska sägas upp vid arbetsbrist. De som är senast anställda på en arbetsplats ska i regel sägas upp först.

Las reglerar även de uppsagdas rätt att få tillbaka sitt arbete om företaget behöver anställa igen inom en viss tid.

Källa: las, §22 och 25