Fack och arbetsgivare i handeln och industrin har gemensamt tagit fram nya riktlinjer för vad truckförare måste kunna.
– Det är en styrka att det nu finns riktlinjer som parterna gemensamt står bakom. Riktlinjerna sätter fokus på truckinstruktörens roll i en lärarledd utbildning, säger Handels ombudsman Jannika Fahlander som deltagit i arbetet med riktlinjerna.

Hon betonar också att företagens attityder har stor betydelse för säkerhetskulturen på en arbetsplats.
– Ledningen måste skicka tydliga signaler att man sätter säkerheten främst.

Carl Axel Sundström på Arbetsmiljöverket säger att olyckor som den i Hyllinge (se Truckförare bröt benet vid krock på butikslager) är ganska vanliga.
– Fot- och benskador är vanligt i lager och butiker, där man ofta använder en typ av truck där föraren står på en fotplatta som ska ta smällen vid en kollision men som det är lätt att hamna utanför. Trucktypen är tillåten, men arbetsgivaren kan fundera på om man i stället ska satsa på en trucktyp som ger bättre skydd, säger Carl Axel Sundström.

På senare år har omkring 800 truckolyckor rapporterats varje år i Sverige. Näst efter industrin är lager och butiker värst utsatta. År 2009 sjönk antalet till 650, men enligt preliminära siffor för 2010 ser antalet ut att åter stiga något.
– Minskningen 2009 kan delvis bero lågkonjunkturen, men vi vill också tro att vårt medvetna arbete har haft effekt, säger Carl Axel Sundström.

År 2007 infördes nya föreskrifter för truckhantering. Där betonades arbetsgivarens ansvar för att bedöma risker och arbeta systematiskt med trucksäkerhet. Sedan dess har Arbetsmiljöverket gjort upprepade satsningar på inspektioner av trucksäkerhet på arbetsplatserna.
Under 2011 gör verket djupstudier av tio truckolyckor där man studerar samspelet mellan människan, tekniken och organisationen för att hitta de bakomliggande orsakerna som framkallar olyckorna.