Handels och Clas Ohlson är överens om ett nytt bonussystem som börjar gälla i maj.
– Klart att man alltid kan tycka att vi ska ha mer, men vi är nöjda med resultatet med tanke på att det är ett frivilligt åtagande från arbetsgivarens sida att ha systemet, säger Frederick Axewill på Clas Ohlson i Örebro, som suttit med i förhandlingarna för fackets räkning.

Hädanefter ska bonusen, som läggs på grundlönen, baseras på hur butiken man jobbar i uppnår budget och försäljningsmål. Tidigare baserades den bara på butikens omsättning. Bonusen ska liksom tidigare delas ut lika till alla, utifrån hur många timmar man jobbat.

Det förra bonusavtalet var generöst och brukade för en heltidsanställd ge mellan
3 000 och 5 000 kronor i månaden. Efter att företaget sa upp det i januari befarade facket att ett nytt skulle innebära sänkta löner, men med facit i hand tror man inte att så blir fallet.
– Det är förhoppningen både från företaget och oss, säger Frederick Axewill.
Däremot blir bonusen mer jämnt fördelad över året, eftersom den ska baseras på de senaste tolv månadernas resultat i stället för på omsättning per månad.

Även Clas Ohlsons lagerarbetare ska förhandla om ett nytt likvärdigt bonussystem.